ארכיון תגית: פלואוריד

ניסיון למחטף – להמשך ההפלרה באוגוסט 2014

מיתקן הפלרה

מיתקן הפלרה

בנובמבר 2012 עמותת "איזון חוזר" הגישה בג"ץ לביטול ההפלרה. להלן העתירה.

באפריל  2013 (במהלך הדיון בעתירה), שרת הבריאות הגב' יעל גרמן, חתמה על תקנות המבטלות את חובת ההפלרה. ראו קישור. חובת ההפלרה עתידה להיפסק באוג 2014. על סמך ביטול חובת ההפלרה, בג"ץ מחק את העתירה.

הנה אנו מתקרבים למועד ביטול חובת ההפלרה, ומתעורר קמפיין להמשך ההפלרה. אנשי "המקצוע" במשרד הבריאות מעוניינים שתמשיכו לשתות פלואוריד למרות שיעילות הפלואוריד שנויה במחלוקת, ובפועל מזרימים למים פסולת של תעשיית הפוספטים שמכילה שלל רעלים כולל ארסן קדמיום ועופרת.

בנוסף שלושה חברי כנסת (חנא סוייד, יעקב מרגי, ויעקב ליצמן) התעוררו וביקשו דיון דחוף בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בנושא "ביטול הפלרת המים והנזק שיגרם לאוכלוסיות החלשות". הנקודה המרכזית שחברי הכנסת מעלים היא החלופה הראויה להפלרה. כיצד (לכאורה) יגנו על האוכלוסיות החלשות.

התיזמון של הבקשה – בסמוך להחלת הפסקת חובת ההפלרה, והבהילות של הדיון מרמזים שיש פה ניסיון למחטף, לדחיית התקנות ברגע האחרון.

להלן בקשות חה"כ לדיון דחוף בנושא. ולהלן הפוסט הרלבנטי בעניין בפייסבוק למי שמעוניין לשתף.

ראיון של יעקב גורמן לרדיו "קול ברמה" בעניין התביעה היצוגית על הפלרה כנגד מקורות

יעקב גורמן בראיון:

"מקורות מכניסה למים חומר שנקרא חומצה פלואורוסיליצית זו פסולת תעשייתית של מפעלי הפוספטים, שמכילה חומרים רעילים ביותר בין היתר ארסן, קדמיום, והחומר עצמו – החומצה הפלאורוסיליצית, מה שאנחנו קוראים פלואוריד, הוא גורם משמעותי למחלות כמו סרטן הכבד, סרטן העצמות…"

לחצו על התמונה מתחת כדי להאזין ראיון (החל מדקה 12:00).

ראיון של יעקב גורמן על ההפלרה

תביעה ייצוגית נגד מקורות על הטעיית הציבור באשר להפלרה

fluoride

מתקן לבקרת ריכוז פלואוריד

בחודש אפריל 2013, מר יעקב גורמן הגיש תובענה יצוגית נגד חברת "מקורות" ועיקרה – חברת "מקורות" מטעה את ציבור לקוחותיה באשר לאיכות המים המסופקים להם בשל ההפלרה ואופן ביצועה. סכום התביעה המוערך עבור כלל האזרחים הוא 4 מיליארד שקל, 500 ש"ח עבור כל אזרח. להלן קישור לתביעה.
בכתב התביעה נטען שהחברה מציגה ללקוחותיה שהיא עושה את מירב המאמצים כדי לספק מים באיכות גבוהה, בעוד שלמעשה היא מוסיפה רעלים מסוכנים יחד עם נוזל ההפלרה שהוא חומצה פלואורוסיליצית.

להלן תמצית הטענות כנגד "מקורות" בכתב התביעה:
* "מקורות" טוענת שהיא מוסיפה פלואוריד בעוד שהיא מוסיפה נוזל המכיל חומצה מסוכנת (חומצה פלאורוסיליצית – נוזל ההפלרה) אליו מתלווים חומרים מסוכנים לבריאות כגון ארסן ועופרת. למרות זאת, מקורות טוענת שאיכות המים היא שיקול מרכזי בפעילותה.
* "מקורות" טוענת שהיא מבקרת את איכות המים, בעוד שזוהי הטעיה משום ש"מקורות" בודקת את איכות המים ביציאה מהצינורות שבבעלותה. איכות המים בברז בבית (האיכות שרלבנטית לצרכן), כלל אינה נבדקת. בנוסף התביעה מביאה עדות של מהנדס הפלרה ותיק (אינג' אהוד לשם), שנוזל ההפלרה הוא חומצה מאכלת המגבירה את שחיקת הצנרת, והפרשת חומרים רעילים למים, בצנרת העירונית והביתית אותה "מקורות" כלל אינה בודקת.
* "מקורות" טוענת שמי השתייה מופלרים לרמה שלכאורה מיטבית, בעוד שגם רוב המים לחקלאות מופלרים כך שכמויות הפלואוריד שסופגים הצרכנים מהמים ומוצרי החקלאות גדולה מהכמות המיטבית.
* "מקורות" בודקת את ריכוז החומצה הפלואורסיליצית אותה היא מוסיפה, אולם אינה בודקת את הריכוז של מזהמים מסוכנים בנוזל ההפלרה, לכל אורך צנרת ההולכה. כך שלמקורות אין כלל אפשרות לבקר את ריכוז המזהמים שהיא מכניסה למים, והיא נסמכת על רצונו הטוב של יצרן ומשווק החומצה.
* החומצה הפלואורוסילצית היא פסולת תעשייתית ויש לטפל בה בהתאם לפי החוק (הטמנה וכו').

התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד. בתגובה השיבה "מקורות" שיש לדחות את התביעה על הסף, ולהלן תמצית תשובתה:
* התביעה חסרת בסיס, והתובע מבקש "לגזור קופון" אישי, הטענות – מקורן בבורות, והתובע לא הביא ראיות שנפגע מהליך ההפלרה. מעבר לזה המים שמגיעים לביתו התובע אינם מופלרים.
* התביעה חסרה בסיס עובדתי, והוספת החומצה הפלואורוסיליצית היא דרך נכונה, מקובלת ואף מצוינת בתקנים, להעלאת ריכוז הפלואוריד במים. עצם היות החומצה חומר מסוכן אינו פוסל את השימוש בחומצה לצורך הפלרה.
* "מקורות" פועלת על פי תקנות בריאות העם ועובדה זו שומטת את בסיס התביעה.
* תהליך ההפלרה והבקרה על איכות המים נעשה על פי התקנות ודרישות משרד הבריאות. ההפלרה היא חובתה החוקית של "מקורות".
* נוזל ההפלרה נרכש מיצרנים מאושרים ע"י משרד הבריאות ומכון התקנים והם עומדים בכל דרישות התקן. השימוש בחומצה הפלואורוסיליצית אינו מוסיף חומרים מסוכנים למים. התובע לא הביא ראיות שנוזל ההפלרה מכיל רעלים מסוכנים.
* נוזל ההפלרה אינו גורם להפרשת חומרים מסוכנים מצנרת ההולכה של המים והתובע לא הביא ראיות לכך.
* אין ולא כלום בטענה כלפי "מקורות" שהפירות והירקות מופלרים וכתוצאה מנת הפלואוריד אינה מיטבית, משום שהליך ההפלרה נעשה על פי התקנות וההנחיות של משרדי הממשלה וריכוז הפלואור הובא בחשבון בעת קביעת התקן. "מקורות" מחויבת להפליר את המים, והטענה על הפלרת הקרקע צריכה להיות מופנית לממשלה.
* אין ולא כלום בטענה ש"מקורות" אינה בודקת את ריכוז המזהמים בנוזל ההפלרה, מאחר ו"מקורות" בודקת את המים ע"י עובדים מיומנים ובהתאם לנהלים סדורים.
* התביעה היא בגדר ניסיון עצירה של תהליך ההפלרה בעקיפין.

הנתבעת הביאה את ד"ר שלמה אלמוג והד"ר ברכה לימוני-רליס כעדים מומחים.

בתגובה הגיש התובע את הטענות הבאות:

* האמירות כלפי מגיש התביעה משוללות יסוד. לדוגמא לאמירה שהתובע לא ניזוק כי אינו גר באיזור מופלר, אין בסיס משום שהוא עבר לגור באיזור זה לפני זמן קצר. מעבר לכך התובע מקבל מים מופלרים בהיותו מחוץ לבית ודרך מוצרי החקלאות ומשקאות.
* לגבי איכול הצנרת כתוצאה מההפלרה – התובע הביא עד מומחה בעל ניסיון רב בהנדסת ההפלרה בארץ והוא קבע שנוזל ההפלרה מאכל את הצנרת. בנוסף התובע הביא בדיקות המראות שההפלרה גורמת לאיכול הצנרת. הנתבעת לא הפריכה את הנתונים האלה.
* לגבי הטענה שריכוז הפלואור בתוצרי החקלאות הובא בחשבון בתקן, התובע טוען שהתקן כלל לא הביא בחשבון טיהור מי ביוב וכתוצאה השקיית תוצרי החקלאות במים מופלרים כפי שנעשה בארץ. אי לכך הטענה שריכוז הפלואוריד מיטבי – מטעה.
* לגבי הטענה שנוזל ההפלרה על שלל מרכיביו עומדים בתקן, התובע טוען שישנם חומרים נלווים לחומצה הפלואורוסיליצית שהתקן שלהם הוא אפס – לדוגמא ארסן. אם "מקורות" מוסיפה ארסן למים היא צריכה לציין זאת בגילוי נאות לצרכנים.
* לגבי הטענה שמקורות מפקחת על נוזל ההפלרה בהתאם לנדרש, טוען התובע שבתשובתה חיזקה "מקורות " את הטענה שהנוזל אינו מפוקח על ידה משום שהיא הביאה את תעודות היצרן בלבד כביסוס.
* לגבי הצורך לנהוג בנוזל ההפלרה כחומר מסוכן – טוען התובע שאכן הוא חומר מסוכן ואין לו פטור מהחוק.
* לגבי הטענה שהחומצה הפלואורוסיליצית היא חומר מקובל להפלרת מים טוען התובע שההפלרה הופסקה במרבית חלקי העולם, על כן הטענה על מקובלות אינה נכונה.

התובע הביא את אינג' אהוד לשם, פרופ' פול קונט, פרופ' דקלאן ווג, ופרופ' האנס מולברג כעדים מומחים.

לסיכום הביניים, נראה כי מתנהל משפט מורכב בין "מקורות" לתובע ועורכי הדין (הטובים) משני הצדדים. עם זאת לטענה העיקרית כנגד "מקורות" – על הטעייה באשר לאיכות המים ובקרת האיכות על המים, אין ל"מקורות" מענה. "מקורות" מודה שהיא מוסיפה חומרים רעילים שלחלק מהם אין סף בטיחות (לפי ה-EPA) ופשוט אסור שיהיו שם. כמו-כן נראה ש"מקורות" לא הפריכה את העדות שנוזל ההפלרה שוחק את הצנרת מעבר לשחיקה הנגרמת במים ללא נוזל ההפלרה – תוצרי השחיקה הם חומרים רעילים, דהיינו "מקורות" גורמת לתוספת של רעלים בבית הלקוח, ובכך מציגה מצג שווא שכביכול איכות המים עומדת בראש מעייניה, בעוד שהיא מוסיפה רעלים למים כתוצר לוואי של הליך ההפלרה. אומנם הליך ההפלרה נכפה על "מקורות" בחוק, אבל מן ההוגנות ש"מקורות" תפרסם לקהל לקוחותיה גילוי נאות על הוספת רעלים למים בפרוט. מרגע שלא פרסמה "מקורות" גילוי נאות, הרי שהיא נושאת באחריות למצג שווא.

ד"ר דין בורק:"פלואוריד גורם ליותר מקרי מוות מסרטן, במהירות רבה יותר מכל כימיקל אחר"

ד"ר דין בורק (1904-1988), ביוכימאי ואחד מחוקרי הרפואה הידועים במאה ה-20 שרשם לזכותו גילויים רפואיים כמו הביוטין (ויטמין B-7). ד"ר בורק אף זכה במספר פרסים בינלאומיים על מחקרו פורץ הדרך (-Hillebrand Prize ב-1952, Gerhard Domagk Prize ב-1965).

ד"ר דין בורק עמד בראש מחלקת המחקר הציטוכימית ב- NCI (מחלקת מחקר של הביוכימיה בתא במכון מחקר הסרטן הלאומי בארה"ב), ועסק בחקר הסרטן שנים רבות. כלומר לפנינו אחד מהאנשים המבריקים ובעלי ידע הנרחב ביותר בתחום הסרטן ברפואה.

לאחר שד"ר בורק חקר את ההפלרה במשך מספר שנים, הוא הגיע למסקנות מזעזעות. לדבריו:"באופן מעשי, פלואוריד גורם ליותר מקרי מוות מסרטן, במהירות רבה יותר מכל כימיקל אחר."

כיצד הגיע ד"ר בורק לכאלה מסקנות מרחיקות לכת? הוא השווה את אחוזי הסרטן בעשרת הערים הגדולות בארה"ב שמפלירות את המים, לעומת אחוזי הסרטן בעשרת הערים הגדולות שאינן מפלירות את המים. התוצאה היא חד-משמעית. אחוזי הסרטן בערים המפלירות עולים בצורה דרמטית לעומת ערים שאינן מפלירות. להלן תמונה של ד"ר דין מציג את התוצאות. הקו העליון בגרף שייך לערים מפלירות, הקו התחתון שייך לערים שאינן מפלירות. ציר X הוא זמן, ציר Y הוא אחוזי התחלואה בסרטן (לחצו על התמונה לצפייה בסרטון המלא):

ד"ר בורק מראה את העלייה החדה בתחלואה בסרטן

בסרטון ד"ר בורק נראה מזועזע בעצמו מהתוצאות, והוא נקט בלשון מאוד חריפה על ההפלרה לדבריו: "זה מסתכם לכדי טבח בקנה מידה נרחב, יהיה זה פשע ציבורי להכניס פלואוריד במי-השתייה של האנשים."

ד"ר בורק חקר ופרסם את הדברים כבר לפני 40 שנים.

חזרה לישראל, 2013, עדיין אנחנו תקועים עם פרויקט עצום מימדים שעולה עשרות מיליוני שקלים מדי שנה, פרוייקט ההפלרה שמחויבת מכוחם של תקנות שאושרו בכנסת. אחת מהמדינות האחרונות בעולם שמחייבות את ההפלרה בחוק (יחד עם אירלנד וסינגפור).

אפילו בכנסת היה רוב להפסקת ההפלרה, אולם פקידים במשרד הבריאות טרפדו את הצעת החוק לביטול ההפלרה ב-2011. ראו כתבה.

עמותת "איזון חוזר" פועלת במרץ להפסקה של ההפלרה, הם אף הגישו בג"ץ, והם זקוקים לעזרתכם כדי להפסיק את האיוולת הזו. להלן דף הפייסבוק של איזון חוזר, ואתר האינטרנט.

הפגנה נגד ההפלרה התקיימה היום בירושלים

Photo: ‎בהפגנה בירושלים, גם הטלויזיה פה. יש סיכוי לשינוי?‎

כ-50 מפגינים התייצבו היום מול משרד הבריאות בירושלים בדרישה להפסיק את ההפלרה.

יותר ויותר אנשים מבינים שההפלרה זה בעצם מרק חומצי ורעיל ששופכים לנו למי השתייה. פסולת של תעשיית הפוספטים. התועלת לשיניים מוטלת בספק, יש מצב שזה בכלל גורם נזק לשיניים בגלל מחלת  הפלואורוזיס.

עמותת "איזון חוזר" החליטה לקחת את הפסקת ההפלרה כמטרה ראשונה ובצדק. בארה"ב הערים מפסיקות זו אחר זו את ההפלרה. לפיכך "איזון חוזר" הגישו בג"ץ להפסקת ההפלרה לפני 4 חודשים בדיוק.

ישראל היא אחת מ-3 מדינות בעולם כולו בהן קיימת חובת הפלרה (בנוסף החובה קיימת בסינגפור ואירלנד). ההפלרה מקוימת בעיקר בגלל כמה בעלי תפקידים במשרד הבריאות וגם הם כנראה לא יודעים לנמק את העניין שכן הם ביקשו לדחות את הדיון בבג"ץ כבר 4 פעמים. בקשתם התקבלה.

אז אולי כמה אנשים מקווים שהעניין ישכח וההפלרה תימשך כמו שקרה בפעם הקודמת שהגישו בג"ץ ב-2002אבל לא הפעם. העניין לא ישכח, הוא רק יצבור תאוצה ומודעות, מספר המעורבים בעניין ילך ויגדל עד לביטול הבלתי נמנע של ההפלרה.

הפגנה נגד הפלרת המים

עמותת איזון חוזר מארגנת הפגנה ב-12.3 נגד הפלרת המים בישראל. אתם מוזמנים (פרטי ההפגנה בפייסבוק בלחיצה על הקישור להלן):

טיפת מים באדיבות וויקימדיה.

"אנחנו דורשים ממדינת ישראל להפסיק את המחדל המתמשך של הוספת פסולת תעשייתית למים שלנו!! 
בימים אילו ממש, המחאה העולמית נגד ההפלרה מתעצמת. 
קמפיין עוצמתי באוסטרליה, 
עשרות ערים וישובים בארצות הברית שהפסיקו את ההפלרה רק ב- 4 החודשים האחרונים, 
העולם מתעורר. 
וגם אנחנו. 
אם אתם מאמינים שזו זכות יסוד שמגיעה לכם, לילדיכם, להורים ולחברים שלכם, 
לשתות, להתקלח, לבשל, להשקות במים נקיים ללא פסולת תעשייתית-
בואו! 
אם אתם מאמינים שאפשר לתקן את מה שהתקלקל, 
שאתם ראויים למים שאין בהם רעלים, מים שלא פוגעים לכם בבריאות, 
מים חיים. 
בואו. 
קומו והשמיעו את קולכם. 
מול משרד הבריאות בירושלים, ביום שלישי 12.3.13 בשעה 10:30 
4 חודשים בדיוק לאחר שהגשנו את הבג"ץ למען הפסקת הפלרת המים, 
נעמוד מול מקבלי ההחלטות, אנשי המקצוע, ובעלי הסמכות במשרד הבריאות. 
נעמוד מולם כשבפינו מסר אחד,חד וצלול- 
בטלו את הפלרת המים בישראל. 
אני מזמין אתכם להיות אתנו שם, לעשות את המאמץ, לפנות את הזמן, לקחת חלק, 
ליצור ביחד אמירה עוצמתית:
הציבור לא מטומטם והציבור לא ישלם את מחיר הנזקים שגורמת לנו הפסולת התעשייתית במים. 
בואו, עם הילדים, עם הדודים, השכנים, החברים, 
אלו המים של כולנו, ולכולנו מגיעים
מים חיים!!! 
יעקב גורמן
מייסד עמותת "איזון חוזר""

 

הוגש בג"ץ לביטול ההפלרה!!!

האתר "אמת אחרת" מפרסם כתבה על העתירה שהוגשה בידי עמותת "איזון חוזר".

העתירה הזו שנייה בעניין לאחר שבשנת 2002 הוגש בג"צ לביטול ההפלרה בידי עמותת "אדם טבע ודין" וראש עירית הרצליה גברת יעל גרמן.

אולם הפעם, בסיס הידע לגבי הפלואוריד הרעיל ששופכים למים הרבה יותר רחב, והוא מופץ בציבור.

אפילו בארה"ב שמהווה מודל לחיקוי במשרד הבריאות הערים מפסיקות להפליר אחת אחר השנייה ראו באתר

http://www.fluoridealert.org/content/communities/

ועוד בעניין, אהוד לשם המהנדס במשרד הבריאות שתכנן את מערכת ההפלרה נאבק כבר שנים נגד ההפלרה ודורש להפסיק אותה:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4303721,00.html

הפסקת ההפלרה

עמותת "איזון חוזר" החליטה לפעול להפסקת ההפלרה.

הפלואוריד הוא חומר רעיל שכיום מוסיפים למי השתייה באמתלא של דאגה לבריאות השיניים. מומלץ להיכנס לאתר העמותה למידע נוסף:

http://www.cleanwater.co.il/

בהצלחה לעמותה בהפסקת ההפלרה שעולה עשרות מיליונים שקלים, ולא רק שאינה מועילה לשיניים, היא מזיקה לשיניים (ראו מחלת הפלואורוזיס) ולשאר הגוף.