About

משחר ההיסטוריה האנושית, האמצעים להעברת המידע היו מפוקחים ומוגבלים לבעלי השליטה באותה העת.
טכניקות פאראפסיכולוגיות להעברת מידע, כגון תקשור טלפטיה ואינטואיציה דוכאו בימים קדומים באופן פיזי ממש ע"י רדיפת מכשפות, ידעונים ובעלי אוב.
בעת המודרנית עת המצאת הדפוס חלה פתיחות מסוימת בהפצת המידע, והופיעו ספרים שלא תאמו את את הקו של בעלי השליטה. אולם עדיין מכונות הדפוס לא היו זמינות לקהל הרחב, ולעיתים מזומנות השלטונות החרימו\שרפו ספרים שלא התאימו לקו הרשמי שלהם.
המצאת אמצעי השידור האלקטרוניים – הרדיו והטלויזיה הרחיבה את מעגל הפצת המידע. אולם עדיין אמצעים אלא דרשו שליטה בספקטרום האלקטרומגנטי או תשתית חוטית להפצתם. אולם, השליטה הזו היתה בידי השלטונות עדיין..

המהפיכה בהפצת המידע חלה בעת פריצת רשת האינטרנט לחיינו. המהפיכה הזו איפשרה כמעט לכל אדם להפיץ את דעתו באופן שנגיש לכולם. אולם עדיין מתקיימת צנזורה באתרים גדולים כגון פייסבוק ויוטיוב, אולם קשה לעצור את המידע.

אתר זה הוא חלק ממהפכית המידע. אביא כאן נושאים לא שגרתיים, זויות שונות למבט על המציאות, ואמיתות אחרות.
חלק מהדברים לא תוכלו לראות באתרים כמו פייס או יוטיוב כי הם פשוט לא מוכנים לפרסם אותם.

מקווה שזה יתרום להעצמת האנשים והאנושות, ויאפשר לנו עתיד טוב יותר, אוהב יותר, חומל יותר, וחיי שיתוף פעולה.

 

עמית הילדסהיים.

הערה: האתר בבניה אז סילחו על הפורמט הלא נוח. התוצאה הסופית תיהיה הרבה יותר מובנת וקריאה.