דיון בבג"ץ על מניעת ההפלרה המתוכננת

במסגרת דיון היום בבג"ץ (בג"ץ 5303/16), נציג המדינה אמר ששר הבריאות בנימין נתניהו חתם על

שר הבריאות בנימין נתניהו חתם על תקנות ההפלרה

שר הבריאות בנימין נתניהו חתם על תקנות ההפלרה

תקנות ההפלרה לפני מספר ימים.

הדיון בבג"ץ היה במסגרת עתירה של יעל גרמן ויעל פארן וכן של עמותת איזון חוזר כנגד השבת ההפלרה.

הדיון נסוב בעיקרו על שאלה פרוצדורלית. בדיון קודם נטען כנגד משרד הבריאות  שהליך קבלת ההחלטות לא היה תקין שכן לא כונסה הוועדה המייעצת לאיכות מי השתיה בטרם נתנה ההחלטה להשיב את ההפלרה.  הדיון העקרוני בשאלת ההפלרה וסוגיות כגון כפיית תרופה, ההיזק הרפואי שבהפלרה, הנזקים לסביבה והתועלת שבהפלרה לא נידונו מאחר והשופטים בדיון קודם לא ראו לנכון להוציא בגינם צו על תנאי.

נציג המדינה עו"ד רועי שוויקה מסר שהוועדה המייעצת כונסה מאז הדיון הקודם והמליצה לחדש את ההפלרה. להלן קישור לפרוטוקול הוועדה.
עוד מסר נציג המדינה שההפלרה נמצאת בקונצנזוס מדעי.

עוה"ד הדין של העותרים ד"ר הנריק רוסטביץ' ועו"ד חגי קלעי טענו בין היתר שהוועדה המייעצת נמנעה מלהביא צדדים שמתנגדים להפלרה ושמעה רק צד אחד שתומך בהפלרה בדיון. ד"ר הנריק רוסטביץ' טען שהדיון בוועדה המייעצת נערך כמו בצפון קוריאה, וההפלרה היא בגדר הרעלת המים.

לאור החתימה של שר הבריאות בנימין נתניהו על התקנות להפלרת המים נראה שההליך להפלרה נכנס לשלב חדש.

ההפלרה הופסקה בסוף שנת 2014 ביוזמה של שרת הבריאות לשעבר הגברת יעל גרמן. יצוין שבעבר פרסם משרד הבריאות שההפלרה עלולה להביא לפגיעה בריאותית:
" בסופו של הדיון הוחלט שלא לקדם גם את האפשרות להפלרה, בשל העובדה שקיימות עדויות מדעיות שלפיהן פלואוריד בכמויות גדולות עלול להביא לפגיעה בריאותית. אספקת פלואוריד באמצעות מי השתייה, בין שברמה ארצית ובין שברמה מקומית, עלולה להביא לצריכת יתר ולחשיפה לכמות גבוהה, בשל העובדה שאין כל בקרה לגבי כל כמות הפלואוריד הנצרך בפועל."

משרד הבריאות שינה את העמדה המקצועית שלו ב-180 מעלות לאחר כניסת סגן השר ליצמן לתפקידו כסגן שר הבריאות והחל לקדם במרץ את השבת ההפלרה. פרופ' איתמר גרוטו טען בישיבת וועדת הפנים והגנת הסביבה ב- 16.3.2016 : "מדובר בתהליך בטוח שאין לו נזקים בריאותיים למעט אפשרות של פלואורוזיס שאלה כתמים מסוימים בשיניים אבל לרוב זה במצב קל ורק רופא שיניים יודע לאבחן זאת." . עוד טען פרופ' גרוטו:"מבחינת אנשי המקצוע בארץ, כמו שציין השר ליצמן, יש תמיכה שלהם מקיר אל קיר גם בתחום בריאות השן, גם בתחום איגוד רופאי הילדים, בריאות הציבור ואנשי המקצוע במשרד הבריאות.". (ההדגשה שלי ע.ה.).

אז לאיזה משרד בריאות להאמין? לזה ב 2014 שטוען שההפלרה עלולה להביא לפגיעה בריאותית בשל חוסר היכולת לבקר את המינון? או למשרד הבריאות ב-2016 שטוען שאין שום סכנה למעט כתמים קטנים על השיניים?